มอบหนังสือส่งตัว เตรียมทยอยย้าย 3 บุคลากร

นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมสมาชิกในกลุ่มฯ มอบหนังสือส่งตัวพร้อมของที่ระลึกให้ น.ส.รุ่งทิวา สุภาเดช นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ เป็นนักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ขณะที่นายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้ไปรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เรียบร้อยแล้ว ยังเหลือ น.ส.บาหยัน คงชู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน เตรียมจะไปรับตำแหน่งใหม่ เป็นศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) เร็วๆ นี้ต่อไป (ยุพิน/ภาพ-ข่าว)