ประชุมประธานสนามสอบ NT สอบพร้อมกัน 4 มี.ค.2563 นี้

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมประธานสนามสอบ คณะกรรมการกลางระดับสนามสอบ ในการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ National Test NT ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่ง สพป เชียงราย เขต 2 ที่ 39/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการสอบพร้อมกัน ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นี้ ณ 14 สนามสอบที่กำหนด

%d bloggers like this: