อบรมทางไกลครู-ผู้บริหารสถานศึกษา 

อบรมทางไกลครู-ผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-ภาคเหนือ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมภาคบ่าย
อบรมภาคเช้า
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ร่วมอบรมทางไกลพร้อมกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ในการอบบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค.2563 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 ผ่านการสื่อสารทางเดียว และช่วงบ่าย ถาม-ตอบปัญหาได้ที่กลุ่ม Cluster16 หมายเลขโทรศัพท์ 026288975