โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ได้รับความเสียหายจากพายุฤดู

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 


– เรียนผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 04.20 น.ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนทำให้ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 205/26 และบ้านพักครูหญิง ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 203/2527 ของโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รับความเสียหา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายเกียรติพงษ์ ติตะยา ครูโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

%d bloggers like this: