-ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายและที่ปรึกษา ผอ.เขต

   วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อหารือข้อราชการ โดยมีนายสวง กองจักร และนางสาววรนันท์ รวมสุข และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: