ประชุมพุธเข้าข่าว สพฐ./ผู้บริหารเขตพื้นที่

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์และการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 8/2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: