ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) โดยมีนายสวง กองจักร และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: