-ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีนายนาวิน พรมใจสา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: