สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาณ จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา) https://north70.sillapa.net/sp-north/modules/report/report_office_medal.php?area_type_id=1&province_id=13&zone_num=2&area_sm=-1

%d bloggers like this: