ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสวง กองจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์และการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.     เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สพป.ชร 2

%d bloggers like this: