พิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563

    วันที่ 12 มกราคม 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติได้รับพระราชทาน จำนวน 117 คน ประกอบด้วย

-ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก        จำนวน 39 ราย

-ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย        จำนวน 29 ราย

-ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย         จำนวน 12 ราย

-ชั้นจัตุรภรณ์มงกุฎไทย          จำนวน 2 ราย

-ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก       จำนวน 2 ราย

-เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 33 ราย

โดยมีนายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.ชร 2 นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 อำเภอ คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร 2 (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: