-ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมการดับเพลิง

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรให้มีสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากร ของ สพป.ชร 2 ในการนี้ นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ชร 2 ได้ร่วมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมการดับเพลิง โดยมีนายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.ชร 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร 2 /ลานกิจกรรม สพป.ชร 2 (ภาพ-ข่าว/เทวิกา)

%d bloggers like this: