ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (แก้ไข)

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (แก้ไข)

%d bloggers like this: