รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมีนายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสวง กองจักร และนางสาวรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.ชร 2 พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการ ทั้งนี้ สพป.ชร 2ได้นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนตามนโยบาย ซึ่งได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.ชร 2 (วรวุฒิ-ภาพ/กลุ่มนโยบายและแผน-ข่าว)

%d bloggers like this: