ประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร และคณะ โดยมีนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.ชร 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการณ์ สพป.ชร 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: