ประชุมพิจารณาคัดเลือก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

        วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.ชร 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.ชร 2 (ภาพ-ข่าว/เทวิกา)

%d bloggers like this: