กลุ่ม ICT ซ่อมบำรุงและจัดระบบคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุงและจัดระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ กพฐ.สัญจร ณ โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก(โรงเรียนขาดแคลนในตำบลแม่พริก) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (หัสดิน-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: