แสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้าพบนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับเนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: