การจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัติกรรมจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

%d bloggers like this: