โรงเรียนบ้านโป่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศโรงเรียน
https://qrgo.page.link/sgD1h

แบบอาคารเรียน
https://qrgo.page.link/EgpRH