ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.

นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์และการประชุมผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 8/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ภาพ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: