โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา
– ประกาศโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 อัตรา
 
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ ตามลําดับที่ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 
และทางเว็บไซด์ http://www.cri2.obec.go.th ที่ผ่านการเลือกสรรและให้ผู้สอบได้ลําดับที่ 1 มารายงานตัวทําสัญญาจ้างเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2563 นี้ นายพิษณุกร แก้วนาค โทร. 0847418620  น.ส.ธนาพร เพี่ยงพิศ โทร. 0882362741
 
คลิกดูรายละเอียด
%d bloggers like this: