ตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 255 นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ สพป.ชร 2 ได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 -13 พฤศจิกายน 2565 มีผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น 474 คน กำหนดการสอบเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาเอก และภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: