เปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ สันสลีศรีเวียง เกมส์


นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง (สันสลีศรีเวียง เกมส์) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: