มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครูผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

-มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครูผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชร 2 ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ แก่นางสาวสุภัสสรา ชัยชนะ ครูโรงเรียนหุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ภาพ-วรวุฒิ/ข่าว-เทวิกา)

%d bloggers like this: