-ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ออนไลน์

นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์และการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ประชุมครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายสวง กองจักร รอง.ผอ.สพป.ชร.2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: