การอบรม
หลักสูตร “การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นี้ ทาง อจท. ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร “การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR”
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย‎ เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร ดร.วรชัย เพียทา อาจารย์ประจำสถานบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Link ลงทะเบียน
https://form.jotform.com/223038116254448

%d bloggers like this: