ประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มนิเทศฯ

ประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มนิเทศฯ


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: