-ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ

นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากนายบุญล้อม โสภาพรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมกิจกรรม”สภากาแฟ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: