พนักงานพิมพ์ดีดคนใหม่

– นายศิรวิชญ์ ใจหาญ(เก๋ง) ภูมิลำเนา บ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เริ่มทำงานวันที่ 1 ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พะเยา เขต 1 สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานพิมพ์ดีด(ลำดับที่ 1) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2565 เป็นต้นไป

– น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเรียง(พลอย) ภูมิลำเนา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ เริ่มทำงานพนักงานแอดมิน ปี 2564 -โครงการ U2T ปี 2565 -พนักงาน ธกส.พาน ปี 2565 สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานพิมพ์ดีด(ลำดับที่ 2) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2565

%d bloggers like this: