ประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มอำนวยการ

ประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มอำนวยการ


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมบุคลากรทุกคนในกลุ่มอำนวยการ เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

%d bloggers like this: