ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสพป.ชร2 

-ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสพป.ชร2
นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.ชร 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มและคณะบุคลากร สพป.ชร 2 ศึกษาดูงาน ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และ สพม.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ได้ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานของ สพป.ชร2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป(วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

%d bloggers like this: