ประชุมผู้บริหารออนไลน์

ประชุมผู้บริหารออนไลน์

นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: