สมาคมครูอำเภอป่าแดด ขอพรปี๋ใหม่เมืองจากผู้บริหารในเขต

สมาคมครูอำเภอป่าแดด ขอพรปี๋ใหม่เมืองจากผู้บริหารในเขต


นายถวิล สุริยะ ผอ.โรงเรียนบ้านวังวิทยา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรอำเภอป่าแดด ขอพรปี๋ใหม่เมือง จากนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อ (COVID-19) ณ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: