ออมสินพักชำระหนี้ เงินต้น-ดอกเบี้ย ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทุกโครงการ 3 เดือน

ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ เงินต้น-ดอกเบี้ย ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทุกโครงการ 3 เดือน

– ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทุกโครงการ 3 เดือน

 

%d bloggers like this: