สักการะพระพุทธวิโมกข์ ดำหัวผู้บริหารสำนักงานเขต

สักการะพระพุทธวิโมกข์ ดำหัวผู้บริหารสำนักงานเขต


ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรอำเภอแม่สรวย สรงน้ำสักการะพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขต และดำหัวขอพรจาก

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง ณ สพป.เชียงราย เขต 2 (พิสัณห์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: