โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน


– เรียนผู้บังคับบัญชาทราบครับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 17.30 น.ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนทำให้โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รับความเสียหาย ข้าพเจ้า ขอรายงานความเสียหายเบื้องต้นดังนี้ อาคารเรียน สปช.2/28

กระเบื้องมุงหลังคาได้รับความเสียหาย ครอบและกระเบื้องห้องน้ำนักเรียน โรงจอดรถ โรงอาหาร กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องครอบหลังคา รายละเอียดจะทำการสำรวจความเสียหายและรายงานเป็นหนังสือราชการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ นายวิโรจน์ มหาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

%d bloggers like this: