โรงเรียนบ้านเจริญเมือง อ.พาน ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

โรงเรียนบ้านเจริญเมือง อ.พาน ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน


– เรียนผู้บังคับบัญชา ตามที่เกิดเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. โรงเรียนบ้านเจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ขอรายงานความเสียหายเบื้องต้นดังนี้ อาคารเรียนบ้านเจริญเมือง กระเบื้องมุงหลังคา

ครอบกระเบื้อง(ห้องเรียนแอนุบาล) ต้นไม้หักโค่นทับรั้วโรงเรียน โรงจอดรถ และโรงอาหาร กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องครอบหลังคา ขณะนี้กระแสไฟฟ้าดับยังไม่สามารถใช้การได้ สำหรับรายละเอียดจะทำการสำรวจความเสียหาย และรายงานเป็นหนังสือต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายประเสริฐ คำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญเมือง

%d bloggers like this: