ประชุมทางไกลฯส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: