ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565

นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

มอบหมายให้นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 71 ราย ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: