ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่

วันที่ 3 สิงหาคม  2565  เวลา 09.00 น. นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565  ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZoomCloud Meetings  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: