เชียงรายขยายเวลาปิดพื้นที่งดจำหน่ายสุราไปถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 นี้

เชียงรายขยายเวลาปิดพื้นที่งดจำหน่ายสุราไปถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 นี้


– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 11/2563 เรื่อง ขยายเวลาการปิดพื้นที่ หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด จากเดิมถึงวันที่ 16 เม.ย.2563 เวลา 24.00 น. ขยายเวลาเป็นวันที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 24.00 น.

%d bloggers like this: