ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นตั้งโรงทานตามพระดำริฯ

ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นตั้งโรงทานตามพระดำริฯ

%d bloggers like this: