ติดตามความก้าวหน้าการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565

  • นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนานอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และมี 17 โรงเรียนที่ต้องติดตามและให้ความห็นในการเลิกสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม คือ โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง โรงเรียนบ้านสันผักแค โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ โรงเรียนบ้านดงเวียง โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ โรงเรียนบ้านแม่อ้อ โรงเรียนบ้านปอเรียง โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง โรงเรียนบ้านแม่ผง โรงเรียนบ้านต้นง้าว โรงเรียนบ้านจำคาวตอง และโรงเรียนบ้านทุ่งป่าแดด เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: