ร่วมกิจกรรมฯภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

– เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2565 นายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารในสังกัด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28-29มิ.ย.2565 นี้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ชูเกียรติ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: