ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 10 เม.ย.2563

ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 10 เม.ย.2563


นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: