ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 10 เม.ย.63 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
เอกสารประกอบการประชุม

เที่ยงวันทันข่าว

%d bloggers like this: