ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตั้งแต่ O1-O43 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: