โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย-ครูผู้สอน

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย-ครูเอกทั่วไป รายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ก.ค.2565 นี้ https://drive.google.com/file/d/1hbng9ch9SbP9CRGOsQynzbSZBK5D21lk/view?usp=sharing

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท และครูผู้สอนเอกทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท https://drive.google.com/file/d/1qPjBiS3UxkBXozrhJ-QUN9JYLylnYiRx/view?usp=sharing

%d bloggers like this: