ตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องนักเรียนประจำพักนอน ปีกศ.2565

ตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องนักเรียนประจำพักนอน ปีกศ.2565

  • นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: